Ondernemen vanuit kantoor in huurwoning
Recent is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die het mogelijk maakt dat een dat de kantoorruimte van een ZZP-er in zijn huurwoning aftrekbaar wordt.
Hieraan worden enkele voorwaarden gesteld:
• Het huurrecht is als ondernemingsvermogen aangemerkt.
• De werkruimte dient een zelfstandig deel van de woning te vormen.
• De werkruimte dient minimaal 10% zakelijk gebruikt te worden. Dit omvat tevens indirecte werkzaamheden zoals het voeren van de administratie.
• Voor het privé-gebruik van de ruimte dient er een bijtelling van 1,85% van de WOZ-waarde plaats te vinden. Daar staat tegenover dat de huurkosten dan zakelijk aftrekbaar zijn.

 

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlengd. Het voorstel is om in 2018 de eerste schijf van 20 procent te verlengen met 50.000 euro tot 250.000 euro. Deze wordt dan in 2020 verder verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro.