Factuurvereisten en BTW

Je bent wettelijk verplicht een factuur uit te reiken als je leveringen doet aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, een vooruitbetaling ontvangt van een andere ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is, een zogenoemde afstandsverkoop doet of een vervoermiddel levert aan een particulier in een ander EU-land.
Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen.

De factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• het factuurnummer (opeenvolgend uniek nummer);
• de factuurdatum;
• de datum waarop de dienst of levering is verricht;
• de naam en het adres van uw bedrijf;
• de naam en het adres van uw afnemer;
• de omschrijving van de prestatie (aard, omvang, soort dienst of goederen);
• de prijs (in- en exclusief BTW);
• eventuele korting;
• het toegepaste BTW-tarief, ook als het nultarief van toepassing is en als je goederen en/of diensten met verschillende BTW-tarieven levert, moet je deze op de factuur per tariefgroep afzonderlijk vermelden;
• het BTW-identificatienummer;
• het BTW-identificatienummer van de afnemer (bij intracommunautaire verwervingen).
BTW

Om de betaalde BTW als voorbelasting te kunnen aftrekken, moet je met facturen kunnen aantonen hoeveel BTW jouw leveranciers je in rekening hebben gebracht.
Aan u in rekening gebrachte BTW is alleen als voorbelasting aftrekbaar als je beschikt over een correcte BTW-factuur, want alleen dan mag je die BTW verrekenen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel? Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Wat is nu daadwerkelijk het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Er is vaak onduidelijkheid over het verschil tussen een boekhouder en de accountant, dit komt veelal omdat de termen door elkaar worden gebruikt. Veel ondernemers die een boekhouder hebben noemen diegene een accountant, omdat dit in hun ogen professioneler of netter klinkt en zelfs sommige boekhouders noemen zichzelf accountant, terwijl dit eigenlijk strafbaar kan zijn.

Boekhouder

Iedereen mag zichzelf een “boekhouder” noemen, het is namelijk een vrij beroep. In tegenstelling tot wat de meesten denken hoef je niet specifiek een diploma te hebben om boekhouder te kunnen zijn. Er vindt ook geen toetsing op kwaliteit plaats, dus ook iemand zonder enige kennis kan een boekhoudkantoor opzetten.

Uiteraard is er wel degelijk educatie nodig om een boekhouder te worden. Er zijn verschillende soorten opleidingen, van praktijkdiploma’s op mbo niveau tot financiële opleiding op universitair niveau. Er is ook een groot verschil tussen weten hoe een boekhoudprogramma werkt en kennis hebben van de belastingwetten. Mensen met een praktijkdiploma weten vaak alleen hoe ze feitelijk een boekhouding moeten voeren en hebben geen verstand van mogelijke voordeel regels voor ondernemers e.d.

Wees kritisch bij het kiezen van een boekhouder!

De kwaliteit van de boekhouders loopt dus nogal uiteen, er zijn wel een aantal koepelorganisaties die de kwaliteit waarborgen, boekhouders die hierbij zijn aangesloten zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen. De grootste en meest gewaardeerde partij is de NOAB “Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen”.

Accountant

Een accountant is een beschermd beroep. Hiervoor is dus wel een opleiding en dan ook diploma vereist, jezelf uitgeven voor accountant zonder dat je hiervoor het diploma hebt is strafbaar. Je hebt twee soorten accountants de AA (Accountants Administratieconsulent) en RA (Register Accountant).

De AA accountant heeft de HBO opleiding accountancy afgerond en de verplichte praktijkstages doorlopen. De RA accountant heeft de universitaire opleiding accountancy afgerond en daarna het postdoctoraal tot Register Accountant en ook deze heeft de verplichte praktijkstage van 3 jaar volbracht. Het lange educatie traject zorgt er natuurlijk voor dat het uurloon gigantisch stijgt t.o.v. een boekhouder.

De taak van een accountant is het controleren van de cijfers van middelgrote bedrijven (meer dan 50 personeelsleden) over het algemeen worden de cijfers opgesteld door de financiële administratie, gecontroleerd door een boekhouder en gefiatteerd door een accountant, middels een accountantsverklaring. Echter er zijn accountants die de mutaties zelf inboeken, je begrijpt dat dit natuurlijk veel duurder en wellicht ook overbodig is dan wanneer je een goede boekhouder inhuurt.

Een accountant is alleen voor middelgrote tot grote bedrijven verplicht, vanaf 50 man personeel en/of meer dan 12 miljoen aan omzet. Het grote gros van de ondernemers krijgen hier niet mee te maken. Wel kan een kredietverstrekker vragen om een accountantsverklaring echter volstaat een gekwalificeerde boekhoudersverklaring (aangesloten bij de NOAB) ook.

Het voordeel van een boekhouder

Voor de meeste ondernemingen is een boekhouder dus meer dan voldoende, helemaal als deze gekwalificeerd is. Daarnaast is er het bijkomende voordeel van een boekhouder dat deze gemiddeld genomen veel goedkoper is dan een accountant. Het tarief van de accountant ligt over het algemeen boven de €120,- per uur, in tegenstelling tot de boekhouder deze ligt gemiddeld tussen de €50,- en €80,- per uur. Daarnaast hebben boekhouders dagelijks te maken met alle facetten van de administratieve taken in een onderneming en zullen zij ongetwijfeld sneller en efficiënter te werk kunnen gaan dan wanneer een accountant de mutaties gaat inboeken. Vooral voor kleinere ondernemingen ontbreekt bij accountants vaak de specialistische kennis met betrekking tot belastingregels. Een accountant is dus niet per definitie beter dan een boekhouder, het zijn twee verschillende vakgebieden.

Wat is nu wijsheid?

Wij vinden het wijsheid om te gaan kijken naar de prijs/kwaliteit van de boekhouder en daarnaast is het ook altijd goed om een administratiekantoor te kiezen met een keurmerk van een erkende organisatie. Let ook op bij het kiezen van de goedkoopste boekhouder dit zijn vaak starters welke vanuit huis werken en niet altijd kwaliteit kunnen waarborgen. Als je twijfelt aan je huidige boekhouder kan je altijd de complete boekhouding door ons laten controleren.

In bovenstaande tekst wordt er eigenlijk alleen maar in het voordeel van de boekhouder gesproken, dit is in de meeste gevallen ook zo echter als je een middelgroot tot grootbedrijf hebt (meer dan 50 man personeel) zal een accountant de betere optie zijn. Let er in ieder geval op de mutaties in te laten boeken door een financieel administratief onderlegd persoon of een boekhouder en niet door de dure accountant.

Meer vragen over het verschil tussen een boekhouder of een accountant? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel eens te maken met een belastingcontrole.
Het kan dan gaan om een boekenonderzoek of een deelcontrole van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting of loonheffing.

Boekenonderzoek
Bij een “gewoon” boekenonderzoek komt de controleur achteraf controleren. De controle omvat meestal 3 tot 5 jaar boekjaren. Indien de boekhouding niet conform de regels gevoerd is, vindt er een correctie plaats met eventueel een boete. Er kunnen wel afspraken voor de toekomst worden gemaakt om deze correcties te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat uw boekhouder bij de afspraak aanwezig is en u bijstaat in alle fiscale vraagstukken.

De belastingdienst wil echter het accent verplaatsen naar het heden en minder achteraf controleren.
Een van de middelen hiervoor is de waarneming ter plaatse.

Waarneming ter plaatse
Bij een waarneming ter plaatse komt de controleur tijdens werkuren onaangekondigd langs voor een controle. Hij krijgt hiermee een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld kan hij zien hoeveel personeel er bij u aan het werk is. Het is belangrijk dat u uw personeel instructies geeft over een eventueel bezoek van de belastingdienst. Het is raadzaam dat u als eigenaar als contactpersoon fungeert en dat u dus zelf de vragen van de controleur beantwoordt.
U kunt niet zomaar weigeren om mee te werken aan een controle. Echter bij gegronde redenen zoals familiaire omstandigheden kunt u in overleg de controle verplaatsen naar een ander tijdstip.
Bij een eerste waarneming ter plaatse krijgt u vooraf bericht over de periode waarin het bezoek zal plaatsvinden. De precieze dag en tijdstip wordt niet bekend gemaakt.
Bij vragen of advies, kunt u contact opnemen met het kantoor van Boekhouding Twente, bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00uur op het telefoonnummer: 053-8200915.