Wanneer u als ondernemer tijdelijk niet in staat bent om de belastingschulden te betalen, dan kan er uitstel van betaling en een betalingsregeling worden aangevraagd.

Een reden van uitstel komt bijvoorbeeld voor in de periode wanneer vakantiegeld moet worden uitbetaald. Er is een hoger bedrag te betalen loon en een hogere aangifte loonheffing, dit kan ervoor zorgen dat u tijdelijk niet genoeg liquide middelen heeft om aan uw belastingschuld te voldoen.

Uitstel kan alleen worden aangevraagd wanneer er een aanslag is ontvangen. Voor loonheffing en omzetbelasting kan pas uitstel worden aangevraagd wanneer de naheffingsaanslag is ontvangen, dit betekent dat de betalingstermijn is verlopen u krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst. Echter rekent de belastingdienst wel invorderingsrente over de openstaande bedragen.

Heeft u tijdelijk onvoldoende liquide middelen om aan uw betalingsverplichting te voldoen? Onze adviseurs geven u graag gedegen advies, daarnaast kunnen wij ook voor u bemiddelen inzake het treffen van een betalingsregeling met de Belastingdienst.

 

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact op met onze MKB-adviseurs:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl

Urencriterium

Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kan je in aanmerking komen voor verschillende soorten aftrek. In sommige gevallen moet er worden voldaan aan een urencriterium.
Maar wat is het urencriterium? Welke uren voldoen hieraan?

Het urencriterium houdt in, dat er per jaar, door de ondernemer, minimaal 1.225 uur aan werkzaamheden wordt besteed aan de onderneming. Wanneer de ondernemer ook nog in loondienst werkzaam is, moet hij meer dan 50% van de totale arbeidstijd besteden aan zijn onderneming. De bestede uren moeten middels een administratie verantwoord kunnen worden. Voor arbeidsongeschikten of bij zwangerschap gelden er uitzonderingen.

Wanneer er wordt voldaan aan het urencriterium en je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kan er zelfstandigenaftrek worden geclaimd. Er wordt dan € 7.280 (2017) in mindering gebracht op de winst vóór ondernemersaftrek. Tevens kunnen starters bij het behalen van zelfstandigenaftrek een startersaftrek claimen € 2.123, startersaftrek mag men maximaal 3 jaar claimen in 5 jaar tijd.

Kort samengevat: door deze aftrekposten toe te passen geniet je €9.403,-  fiscaal voordeel!

 

Alle directe en indirecte uren die door de ondernemer aan de onderneming worden besteed, tellen mee voor het criterium. Voorwaarde is wel dat de uren voldoende onderbouwd en vastgelegd zijn.

Enkele voorbeelden van uren die toegerekend kunnen worden aan het urencriterium:

  • Voorbereidende werkzaamheden van een opdracht;
  • Reistijd (zoals woon-werkverkeer, voor inkopen of naar de opdrachtgever);
  • Administratieve handelingen/gesprekken;
  • Starters: voorbereidende werkzaamheden op de start van de onderneming;
  • Studeren/bijscholing;
  • Acquisitie;
  • (Re)organiseren van de onderneming of werkruimte.

Wanneer de uren besteed zijn aan de onderneming kunnen deze worden opgenomen in de administratie. Let op dat de omschrijving niet te algemeen of globaal is. Er moet een relatie kunnen worden gelegd tussen de genoteerde uren en de samenhangende werkzaamheden. Tevens moeten de gewerkte uren aannemelijk gemaakt kunnen worden in verhouding met de werkzaamheden.

Voorbeeld: 2 uur besteden aan een offerte opstellen voor de werkzaamheden van 1 uur, staan uiteraard niet in lijn met elkaar en zijn dus niet aannemelijk.

Wanneer je partner meewerkt in de onderneming, kan er ook meewerkaftrek worden geclaimd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men een urenadministratie bij te houden. Deze aftrek is fiscaal gezien niet altijd de meest voordelige oplossing, wellicht kan de oprichting van een VOF veel meer fiscaal voordeel opleveren.

 

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact op met onze MKB-adviseurs:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl