Per 1 januari 2020 vervalt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in de omzetbelasting. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling, de zogenaamde “OVOB” (omzet-gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting). De  KOR is een regeling binnen de wet op de Omzetbelasting; indien je vrij weinig btw hoeft af te dragen (na aftrek van de door jou betaalde voorbelasting) dan wordt dat bedrag geheel (indien de af te dragen btw niet meer bedraagt dan € 1346,00 per jaar)  of gedeeltelijk kwijtgescholden. Het huidige kabinet heeft besloten om deze btw regeling voor de ondernemer te vereenvoudigen en meer in overeenstemming te brengen met hoe onze buurlanden het regelen.

Belangrijkste verschillen op een rijtje:

  • Tot op heden was het te betalen (af te dragen) bedrag aan btw bepalend of je in aanmerking kwam voor de KOR. In de nieuwe regeling is je totale omzet in een jaar bepalend. Bij een omzet van maximaal € 20.000,- (excl. btw) kun je een verzoek indienen voor de OVOB regeling. De keuze is voor 3 jaar. Mocht tussentijds blijken dat je boven een omzet van € 20.000,- uitkomt, dan ben je vanaf dat moment weer aangifteplichtig en dien je weer btw af te dragen en weer met btw te factureren.
  • In de oude regeling was je (ook als je gebruik maakte van de KOR) gewoon btw plichtig (zowel qua btw heffen als btw afdragen) in de nieuwe regeling vervalt dit. Dus als je onder de nieuwe OVOB regeling valt hoef je geen btw meer heffen over je tarieven en mag je de betaalde btw ook niet meer aftrekken en terugvragen. Ook de verplichte btw aangifte komt dan te vervallen.
  • De Nieuwe regeling is van toepassing bij elke rechtsvorm. Of je nu een BV, een Eenmanszaak, een VOF of praktijk voert als bijverdienste (dus belastingtechnisch geen ondernemer bent) je mag gebruik maken van deze regeling  indien je aan de criteria voldoet.

Wanneer is de keuze voor de nieuwe vrijstelling wijsheid?

Voorbeeld 1
KOR in 2019
Stel je hebt € 14.000 x 21% = € 2.940 af te dragen btw. De voorbelasting bedraagt: € 1.800. Per saldo € 1.140 af te dragen btw. Wanneer de KOR-regeling wordt toegepast krijg je het gehele bedrag van ad €1.140,- terug.

OVOB in 2020
Stel je hebt € 14.000 vrijgesteld van btw gefactureerd. De voorbelasting bedraagt € 1.800. Geen belaste prestaties dus geen btw in aftrek. Door OVOB is de af te dragen btw en de terug te vragen btw nul.

Voorbeeld 2
Je mag  geen btw meer in rekening brengen aan jouw opdrachtgevers. Kun je de eerder wel in rekening gebrachte btw nu doorberekenen in jouw tarief? Stel je geeft vioolles aan particulieren boven de 21 jaar. De btw is 21% het tarief exclusief btw is € 30,- per les (btw 21% = € 6,30). Kun je nu € 36,30 per les doorberekenen. Voor de particulier zal het niets uitmaken, die betaalt immers altijd de btw en kan de btw niet terugvorderen. Je hebt dan zelf wel meer omzet en dus een hogere winst. Echter de zakelijke klanten welke wel btw-plichtig zijn zullen deze “tariefsverhoging” niet  enthousiast ontvangen zij kunnen immers de door jou voorheen in rekening gebrachte btw niet meer terug vorderen. Indien het tarief ongewijzigd blijft voor de zakelijke klant, dien je het bedrag excl. btw te hanteren, in dit geval dien je dus €30,- per uur door te belasten zonder btw in rekening te brengen.

Voorbeeld 3
Verwacht je in de toekomst een investeringen te doen, bijvoorbeeld een duur instrument waar 21% btw op zit? Dan kun je die btw niet terugvragen en wordt jouw instrument dus duurder. Heb je een omzet (stel € 15.000) waar 21% btw over berekend moet worden, dan bedraagt de af te dragen btw € 3.150,-. Heb je méér voorbelasting betaald (stel € 4.000,-), dan krijg je dus € 850,- btw terug. Verzoek je om vrijstelling, dan krijg je deze btw niet terug.

OVOB en herziening

Indien je sinds 2011 onroerende zaken of sinds 2016 roerende zaken in gebruik hebt genomen moet mogelijk een deel btw terugbetaald worden. Indien je btw-aftrek hebt gehad vanwege deze investering(en), wordt deze btw-aftrek namelijk pas negen of vier jaar na het jaar van (ingebruikname van) de investering definitief. Voor de herzieningsregels geldt dat de OVOB als ‘vrijstelling’ geldt. De herzieningsregels zullen nog worden aangepast, maar houd rekening met een terugbetalingsverplichting. In zo’n geval kan het voordeliger zijn om de normale btw-regels toe te passen. Indien de herziening minder dan € 500 per jaar bedraagt, hoeft er niet te worden terugbetaald.

Zoals je in dit nieuwsartikel kan lezen zijn er verschillende situaties mogelijk, dus hierbij is goed advies op maat wenselijk. Voorkom vervelende situaties achteraf en laat je goed informeren door onze MKB-adviseurs, een gemaakte keuze kan pas na 3 jaar worden herzien.

Wil je graag weten of OVOB voor jou van toepassing is of wil je meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
Website: www.boekhoudingtwente.nl

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-nummer, dit zijn ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken. Het huidige btw-nummer bestaat uit het Burger Service Nummer (BSN) en voldoet niet aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de komst van het nieuwe btw-nummer is er geen overeenkomst meer met het Burger Service Nummer van de ondernemer.

Mede door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is er weerstand gerezen tegen het gebruik van het BSN in btw-nummers van eenmanszaken. Het BSN in het btw-nummer is privacygevoelig en onwenselijk. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat er een ander systeem moet komen.

De betrokken ondernemers ontvangen eind 2019 een nieuw btw-nummer. Dit betekent dat er wijzigingen komen in onder andere de administratie. “Het huidige btw-nummer zoals deze nu is vermeld op bijvoorbeeld een website, verkoopfacturen en dergelijke, dient dan vervangen te worden door het nieuwe btw-nummer”.

De ondernemers dienen de wijziging ook aan relaties door te geven, zodat zij dit kunnen wijzigen in hun administratie. In de interne systemen van de belastingdienst blijft het oude btw-nummer (het BSN-gebaseerde nummer)  bestaan. Het nieuwe btw-nummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer.

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp of heb je andere vragen?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
Website: www.boekhoudingtwente.nl

Meest eenvoudige boekhoudpakket voor MKB-ondernemers: Moneybird!

Als MKB-ondernemer kan je zelf bepalen welk boekhoudpakket je wilt gebruiken voor het voeren van de administratie van jouw bedrijf. Vaak heeft het administratie- of accountantskantoor een specifieke voorkeur met welk softwarepakket je zou moeten gaan werken en doorgaans gaan de meeste ondernemers mee in het advies van zijn of haar adviseur. Is deze keuze weloverwogen? Past het betreffende boekhoudpakket het beste bij jouw werkwijze? Is het pakket eenvoudig en heb je realtime inzicht in jouw administratie zonder daar al te veel inspanning voor te leveren?

Wanneer deze vraag jou aan het twijfelen brengt lees dan snel verder, wellicht is Moneybird wel het meest geschikte pakket voor jou!

Moneybird is ruim 10 jaar geleden opgericht door een drietal Twentse ondernemers die graag een facturatiepakket wilden ontwikkelen die hen ontlaste in het versturen van verkoopfacturen en daarnaast inzage gaf in de omzetcijfers. De werkwijze van het opmaken van een verkoopfactuur in Word/Excel en vervolgens opslaan in PDF werd al snel verleden tijd. Moneybird was destijds het online softwarepakket voor het eenvoudig en efficiënt opmaken van offertes en verkoopfacturen.

Inmiddels is Moneybird al jaren een volwaardig boekhoudpakket met veel groei potentie omdat ze constant nieuwe en moderne ontwikkelingen realiseren. De doelstelling van het pakket is om de MKB-ondernemer zoveel mogelijk te ontlasten en realtime inzicht te geven in cijfers.

Het grootste verschil van Moneybird ten opzichte van andere boekhoudpakketten:
Het is gemaakt door ondernemers, voor ondernemers! De meeste boekhoudpakketten zijn namelijk gemaakt door accountants, voor accountants. Waar schaal jij jezelf onder?

Verkoopfacturen versturen:
Het factureren van de gedane werkzaamheden of verkochte goederen dienen correct, eenvoudig en snel afgewerkt te worden. Met Moneybird is het mogelijk om meerdere sjablonen van facturen op te stellen en deze wederkerend te gebruiken. De factuur kan direct vanuit het pakket per mail met een vooraf ingevulde tekst verstuurd worden. Dit kan je zelfs volledig geautomatiseerd instellen voor bijvoorbeeld maandelijks terugkerende facturen. Wanneer je veel dezelfde producten of diensten verkoopt is het ook mogelijk om standaard groepen of eenheden aan te maken. Op deze manier is het opstellen van een verkoopfactuur binnen enkele tellen gerealiseerd. Ook kan je eenvoudig je debiteurenbeheer bijhouden zodat je altijd weet wie betaald heeft en welke facturen nog openstaan. Je kan zelfs factureren met een smartphone of tablet. Voor meer informatie zie ook: https://www.moneybird.nl/kennisbank/factuur-maken/

Inkoopfacturen verwerken:
Het grootste gedeelte van alle inkoopfacturen ontvang je tegenwoordig per mail deze kan je vervolgens direct doormailen naar een speciaal gegenereerd Moneybird-emailadres en de inkoopfactuur staat in het boekhoudpakket. Indien de inkoopfactuur/bonnetje fysiek aanwezig is, kan je deze eenvoudig digitaliseren door bijvoorbeeld de Moneybirdapp of Scanbot te gebruiken. Je maakt simpelweg een foto van de factuur/bon mailt deze door en je bent klaar.

Geautomatiseerde bankmutaties:
De bankmutaties kunnen automatisch in de boekhouding geïmporteerd worden middels een bankkoppeling. Deze koppeling zorgt ervoor dat alle bankmutaties van de voorgaande dag automatisch worden ingelezen in de boekhouding. Heeft jouw bank geen koppeling beschikbaar dan is het ook mogelijk de mutaties in te lezen middels een .mt940 exportbestand.

Realtime inzicht in cijfers:
Het grootste verschil van Moneybird ten opzichte van andere boekhoudpakketten: het pakket is heel eenvoudig, je hoeft geen cursus gevolgd te hebben om je weg te vinden in het pakket, het spreekt voor zich. Om te kunnen factureren en inzage in de cijfers te krijgen hoef je geen boekhoudkennis te hebben. Wel dien je per kwartaal de gehele boekhouding op correctheid te laten controleren door een erkend Moneybird adviseur, zodat de boekhouding voldoet aan alle fiscale regels. De adviseur kan vervolgens de boekhouding corrigeren en de btw aangifte verzorgen. Daarnaast zal de adviseur tips en advies geven inzake het gebruik van Moneybird en samen met de gebruiker de cijfers doornemen gedurende het jaar. Omdat de ondernemer gedurende het jaar realtime inzicht heeft in de cijfers kan hij sneller anticiperen op de cijfers en daardoor de juiste keuzes maken.

Door Moneybird te gebruiken heb je meer grip en controle op de boekhouding en altijd inzicht in de resultaten omdat de ondernemer het boekhoudpakket beheert en niet de boekhouder.

Moneybird-adviseur:
Boekhouding Twente is gespecialiseerd in het voeren van administraties in Moneybird. Al onze MKB-adviseurs zijn erkend Moneybird adviseur. Wij zijn een fullservice administratie- en fiscaaladvieskantoor en helpen/ondersteunen MKB-ondernemers bij het voeren van hun boekhouding, jaarrekening en het verzorgen van fiscale aangiften.

 

Wil je graag meer informatie over het in de praktijk gebruik maken van Moneybird of heb je andere vragen?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
Website: www.boekhoudingtwente.nl