Artikelen door Stefan Jacobs

Belastingvoordeel door middeling van uw inkomen

Middelen van uw inkomen Wanneer u de afgelopen 3 jaar een sterk wisselend inkomen heeft gehad is het wellicht verstandig om te middelen bij de fiscus. Bij middelen berekent u inkomstenbelasting over het gemiddelde inkomen binnen een periode van 3 aansluitende jaren. Het belastbare inkomen uit werk en woning (Box I) worden bij elkaar opgeteld […]

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 Rond deze periode ontvangen veel ondernemers een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag kan automatisch door de belastingdienst worden opgelegd en is gebaseerd op de bij de belastingdienst bekende gegevens. Wat is een voorlopige aanslag? De “gewone” aanslag inkomstenbelasting wordt ingediend na afsluiting van een fiscaal jaar. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting kunt […]

Erkend NOAB Kantoor

Wij zijn een erkend NOAB kantoor maar wat houdt dat nou in?   De NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) is een vereniging van gekwalificeerde ondernemers die werkzaam zijn in de administratieve en fiscale dienstverlening. De vereniging telt ruim 800 getoetste kwaliteitskantoren. Het lidmaatschap is gebonden aan strikte opleiding- en kwaliteitseisen. Onafhankelijke deskundigen screenen […]

Belastingvoordelen eenmanszaak en vennootschap onder firma

Belastingvoordelen natuurlijke personen Er zijn een aantal belastingvoordelen voor de eenmanszaak en vennootschap onder firma: Zelfstandigenaftrek; Startersaftrek; MKB winstvrijstelling; Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; Kleine Ondernemersregeling BTW (KOR).   Deze belastingvoordelen worden in dit artikel verder toegelicht. Aan bod komt onder andere wat het voordeel voor uw onderneming betekent en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek […]

Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) Vanaf 1 januari 2017 zijn bv’s verplicht om hun jaarrekening in SBR bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit betekent dat er 1 rapportagemodel komt voor jaarrekeningen waar de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en banken mee gaan werken. De drie grote banken maken vaart met SBR om hier vanaf 1 […]

Subsidie werknemer minimumloon

Per 2017 subsidie voor een werknemer met een laag inkomen In 2017 wordt een nieuwe subsidieregeling van kracht, namelijk het lage inkomensvoordeel (LIV). Op basis van nu bekende cijfers bedraagt de subsidie:   Voorwaarde LIV per uur Maximum Gemiddeld uurloon tussen € 9,54 en € 10,49 € 1,01 per uur € 2.000 per jaar Gemiddeld uurloon […]

Eindejaarstips voor de ondernemer

Inkomstenbelasting   • Verhoog uw kosten door te investeren Wilt u nog bedrijfsmiddelen voor uw onderneming aanschaffen? Indien u dit nog voor het einde van het jaar doet, dan worden de kosten van dit jaar verhoogd, te denken aan afschrijvingen en onderhoudskosten van het bedrijfsmiddel. Daarnaast zou u bijvoorbeeld ook nog kunnen investeren in een […]

BTW en elektronische diensten

Wat zijn elektronische diensten? Elektronische diensten zijn diensten die via internet of een elektronisch netwerk worden verleend en die grotendeels geautomatiseerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Online gaming; Online cursussen; Online gegevensopslag; Hosting van websites; Downloaden van films en muziek; De levering van software/gedigitaliseerde producten.   Heffing van omzetbelasting over elektronische diensten Elektronische diensten zijn voor […]

Wanneer ben je verplicht een factuur uit te reiken?

Factuurvereisten en BTW Je bent wettelijk verplicht een factuur uit te reiken als je leveringen doet aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, een vooruitbetaling ontvangt van een andere ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is, een zogenoemde afstandsverkoop doet of een vervoermiddel levert aan een particulier […]

Verschil boekhouder en accountant

Wat is nu daadwerkelijk het verschil tussen een boekhouder en een accountant? Er is vaak onduidelijkheid over het verschil tussen een boekhouder en de accountant, dit komt veelal omdat de termen door elkaar worden gebruikt. Veel ondernemers die een boekhouder hebben noemen diegene een accountant, omdat dit in hun ogen professioneler of netter klinkt en […]