Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel eens te maken met een belastingcontrole.
Het kan dan gaan om een boekenonderzoek of een deelcontrole van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting of loonheffing.

Boekenonderzoek
Bij een “gewoon” boekenonderzoek komt de controleur achteraf controleren. De controle omvat meestal 3 tot 5 jaar boekjaren. Indien de boekhouding niet conform de regels gevoerd is, vindt er een correctie plaats met eventueel een boete. Er kunnen wel afspraken voor de toekomst worden gemaakt om deze correcties te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat uw boekhouder bij de afspraak aanwezig is en u bijstaat in alle fiscale vraagstukken.

De belastingdienst wil echter het accent verplaatsen naar het heden en minder achteraf controleren.
Een van de middelen hiervoor is de waarneming ter plaatse.

Waarneming ter plaatse
Bij een waarneming ter plaatse komt de controleur tijdens werkuren onaangekondigd langs voor een controle. Hij krijgt hiermee een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld kan hij zien hoeveel personeel er bij u aan het werk is. Het is belangrijk dat u uw personeel instructies geeft over een eventueel bezoek van de belastingdienst. Het is raadzaam dat u als eigenaar als contactpersoon fungeert en dat u dus zelf de vragen van de controleur beantwoordt.
U kunt niet zomaar weigeren om mee te werken aan een controle. Echter bij gegronde redenen zoals familiaire omstandigheden kunt u in overleg de controle verplaatsen naar een ander tijdstip.
Bij een eerste waarneming ter plaatse krijgt u vooraf bericht over de periode waarin het bezoek zal plaatsvinden. De precieze dag en tijdstip wordt niet bekend gemaakt.
Bij vragen of advies, kunt u contact opnemen met het kantoor van Boekhouding Twente, bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00uur op het telefoonnummer: 053-8200915.