Wat zijn elektronische diensten?

Elektronische diensten zijn diensten die via internet of een elektronisch netwerk worden verleend en die grotendeels geautomatiseerd zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Online gaming;
  • Online cursussen;
  • Online gegevensopslag;
  • Hosting van websites;
  • Downloaden van films en muziek;
  • De levering van software/gedigitaliseerde producten.

 

Heffing van omzetbelasting over elektronische diensten

Elektronische diensten zijn voor de btw belast in het land van de afnemer (gebruiker).

Dit gold al sinds 2010 voor de levering van diensten tussen ondernemers (B2B-diensten). Sinds 1 januari 2015 geldt dit ook als de afnemer een particulier is (B2C-diensten). De aanbieder dient via de website waarop de dienst wordt aangeboden ervoor te zorgen dat het land van de afnemer eenduidig kan worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door invulvelden met land van de afnemer op te vragen bij het plaatsen van de bestelling.

 

Afnemer is een ondernemer

De aanbieder zal moeten kunnen nagaan of er sprake is van een ondernemer. Dit kan gedaan worden door bij het plaatsen van de bestelling om een btw-nummer te vragen. Is er sprake van een Nederlandse ondernemer, dan is 21% Nederlandse btw verschuldigd. Momenteel zijn er nog geen diensten die onder het lage btw tarief van 6% vallen.

Bij een afnemer binnen de EU is de btw verlegd naar het btw-nummer van de afnemer. De omzet dient te worden aangegeven bij rubriek 3b van de btw aangifte en de opgaaf ICP (kolom diensten). Op de digitale factuur dient een verwijzing te staan naar de verleggingsregeling: “btw verlegd”.

Bij een ondernemer buiten de EU is geen btw verschuldigd. De omzet hoeft niet in de btw aangifte te worden aangegeven dus ook niet bij rubriek 3a. Op de factuur wordt vermeld “niet btw-belast voor EU-doeleinden” of “out of scope EU VAT”.

 

Afnemer is een particulier

Is er sprake van een Nederlandse particulier, dan is 21% Nederlandse btw verschuldigd (rubriek 1a van de btw aangifte).

Bij een afnemer binnen de EU is btw verschuldigd in de EU-lidstaat van de afnemer. De digitale dienstverlener dient na te gaan welk btw-tarief van toepassing is en deze btw af te dragen.

Bij een niet-EU afnemer is door de digitale aanbieder geen btw verschuldigd. De omzet hoeft niet in de btw aangifte te worden aangegeven, ook niet bij rubriek 3a. Rubriek 3a geldt alleen voor goederen buiten de EU.

 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel? Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl