Inkomstenbelasting

 

• Verhoog uw kosten door te investeren

Wilt u nog bedrijfsmiddelen voor uw onderneming aanschaffen?
Indien u dit nog voor het einde van het jaar doet, dan worden de kosten van dit jaar verhoogd, te denken aan afschrijvingen en onderhoudskosten van het bedrijfsmiddel. Daarnaast zou u bijvoorbeeld ook nog kunnen investeren in een marketingcampagne deze is in zijn geheel fiscaal aftrekbaar.

• Pas investeringsaftrek toe

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen wanneer de totale
investeringen over het jaar 2016 groter zijn dan € 2.300.
Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen. Een investering begint vanaf €450,- excl. BTW en in de meeste gevallen wordt er gerekend met een afschrijvingspercentage van 20% per jaar.

Zie onderstaande tabel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 (bron belastingdienst).

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016:

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
311.243 en meer 0%

• Let op de desinvesteringsbijtelling

Als u bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek hebt gekregen, binnen 5 jaar weer verkoopt dan krijg je te maken met een desinvesteringsbijtelling.
Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt vervreemd. De bijtelling is echter nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

• Bij privégebruik zakelijke auto kilometeradministratie bijhouden

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw kilometeradministratie.
Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan dient u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw. Daarnaast heeft u 25% bijtelling*(in de meeste gevallen) voor de inkomstenbelasting, dit wordt berekend a.d.h.v. de cataloguswaarde van de zakelijke auto.

*het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto die u rijdt.

• Rittenadministratie zakelijke kilometers privéauto

Heeft u een privéauto waarmee u zakelijke kilometers rijdt?
Dan is het van belang om de rittenadministratie van deze zakelijke kilometers bij te houden.
U kunt dan een kilometervergoeding opvoeren van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Een sjabloon van de rittenadministratie vindt u op onze website: www.boekhoudingtwente.nl/downloads/

• Urenadministratie

Indien u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigen- en startersaftrek, dient u elk jaar minimaal 1.225 uren te werken aan, in en voor uw onderneming.
Hierin kunt u ook de indirecte uren meenemen die u heeft besteed aan uw onderneming.
Heeft u naast uw onderneming een baan? Dan dient u meer dan 50% van de tijd aan uw onderneming te besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren.
Zodoende kunt u bij vragen of controle van de belastingdienst aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.
Als uitgangspunt kunt u het beste de directe uren vanuit uw verkoopfacturen nemen en de indirecte uren vanuit uw zakelijke agenda.

Ter informatie: de zelfstandigenaftrek bedraagt in 2016 € 7.280 en de startersaftrek € 2.123.

Omzetbelasting

 

• Voorkom contante betalingen van de brandstofkosten voor de zakelijke auto

Wanneer u een zakelijke auto heeft en de brandstofkosten zakelijk aftrekbaar zijn,
is het van belang dat de brandstofbonnen per pin, tankpas of creditcard worden betaald.
Alleen dan kan de voorbelasting van de brandstofbonnen teruggevraagd worden.
Bij contante betalingen is het namelijk niet duidelijk wie de brandstof betaald heeft en kan de voorbelasting derhalve niet teruggevraagd worden.

• In 2017 eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen

U kunt de btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw dient nu teruggevraagd worden door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u dient aan te tonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen.
Een voorbeeld van een bewijsmiddel is een brief van de curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen.
Daarnaast zit er ook een deadline aan het verzoek vast. Het verzoek dient binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend.

De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U kunt de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering brengen in de btw aangifte.

Om het voor uw zelf gemakkelijker te maken, adviseren wij om een creditfactuur te versturen aan uw klant (indien vast is komen te staan dat de factuur definitief oninbaar is). Zodoende kunt u niet alleen de btw terugvragen maar wordt ook de omzet verlaagd, dit zorgt er natuurlijk voor dat het resultaat lager uitvalt waardoor er minder inkomstenbelasting afgedragen dient te worden.

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl