Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel eens te maken met een belastingcontrole.
Het kan dan gaan om een boekenonderzoek of een deelcontrole van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting of loonheffing.

Boekenonderzoek
Bij een “gewoon” boekenonderzoek komt de controleur achteraf controleren. De controle omvat meestal 3 tot 5 jaar boekjaren. Indien de boekhouding niet conform de regels gevoerd is, vindt er een correctie plaats met eventueel een boete. Er kunnen wel afspraken voor de toekomst worden gemaakt om deze correcties te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat uw boekhouder bij de afspraak aanwezig is en u bijstaat in alle fiscale vraagstukken.

De belastingdienst wil echter het accent verplaatsen naar het heden en minder achteraf controleren.
Een van de middelen hiervoor is de waarneming ter plaatse.

Waarneming ter plaatse
Bij een waarneming ter plaatse komt de controleur tijdens werkuren onaangekondigd langs voor een controle. Hij krijgt hiermee een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld kan hij zien hoeveel personeel er bij u aan het werk is. Het is belangrijk dat u uw personeel instructies geeft over een eventueel bezoek van de belastingdienst. Het is raadzaam dat u als eigenaar als contactpersoon fungeert en dat u dus zelf de vragen van de controleur beantwoordt.
U kunt niet zomaar weigeren om mee te werken aan een controle. Echter bij gegronde redenen zoals familiaire omstandigheden kunt u in overleg de controle verplaatsen naar een ander tijdstip.
Bij een eerste waarneming ter plaatse krijgt u vooraf bericht over de periode waarin het bezoek zal plaatsvinden. De precieze dag en tijdstip wordt niet bekend gemaakt.
Bij vragen of advies, kunt u contact opnemen met het kantoor van Boekhouding Twente, bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00uur op het telefoonnummer: 053-8200915.

Ondernemen vanuit kantoor in huurwoning
Recent is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die het mogelijk maakt dat een dat de kantoorruimte van een ZZP-er in zijn huurwoning aftrekbaar wordt.
Hieraan worden enkele voorwaarden gesteld:
• Het huurrecht is als ondernemingsvermogen aangemerkt.
• De werkruimte dient een zelfstandig deel van de woning te vormen.
• De werkruimte dient minimaal 10% zakelijk gebruikt te worden. Dit omvat tevens indirecte werkzaamheden zoals het voeren van de administratie.
• Voor het privé-gebruik van de ruimte dient er een bijtelling van 1,85% van de WOZ-waarde plaats te vinden. Daar staat tegenover dat de huurkosten dan zakelijk aftrekbaar zijn.

 

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlengd. Het voorstel is om in 2018 de eerste schijf van 20 procent te verlengen met 50.000 euro tot 250.000 euro. Deze wordt dan in 2020 verder verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro.

Voorbeeldcontract is geen ‘must’! Actuele stand van zaken:

  • Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig;
  • Wanneer een opdrachtnemer voor u werkt als ondernemer, is het helemaal niet nodig om strikt volgens een van de modelovereenkomsten te werken. Er is dan namelijk geen sprake van een loondienstverhouding. De belangrijkste kenmerken van een ondernemer zijn: risicodrager (aansprakelijk voor fouten), zoekt zelf opdrachtgevers, werkt met eigen investeringen, presenteert zich als ondernemer.
  • De invoerfase van de nieuwe Wet DBA zal duren van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.
  • In die periode zal de Belastingdienst wel toezicht houden maar vooral in de vorm van voorlichting. Je krijgt in deze periode gelegenheid om waar nodig de werkwijze en/of contracten en afspraken aan te passen;
  • Er zal een handleiding beoordeling arbeidsrelaties gepubliceerd worden door de Belastingdienst;
  • Je kunt werken met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.
  • Deze modelovereenkomsten zijn per branche en beroepsgroep opgesteld en beschikbaar via de website van de belastingdienst. Let op: je hebt alleen zekerheid als je ook in de praktijk werkt op de manier zoals in de modelovereenkomst staat beschreven;
  • Een andere mogelijkheid is een eigen contract opstellen en deze door de Belastingdienst laten goedkeuren;