Standard Business Reporting (SBR)

Vanaf 1 januari 2017 zijn bv’s verplicht om hun jaarrekening in SBR bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit betekent dat er 1 rapportagemodel komt voor jaarrekeningen waar de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en banken mee gaan werken. De drie grote banken maken vaart met SBR om hier vanaf 1 januari 2017 mee te gaan werken. Zij gaan een opslag berekenen voor kredietaanvragen die niet in SBR format worden aangeleverd. Het is daarom ook wijsheid om voor een kantoor te kiezen die SBR-rapportages kan aanbieden.

Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De rapportage kan dan vervolgens door middel van software digitaal worden aangeboden aan de Kamer van Koophandel, belastingdienst en de bank.

Wat betekent dit voor u onderneming?

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) geldt geen verplichting voor het SBR.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zonder controleplicht

Voor bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen geldt een minimale verplichting voor de publicatiestukken in SBR.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid met controleplicht

Indien een onderneming controleplichtig is, dient de volledige jaarrekening in SBR aangeleverd te worden. Daarnaast dient deze gecontroleerd te worden door een accountant. Hiervoor werken wij samen met Hendriksen Accountants.

Voordelen van SBR voor de ondernemer

SBR helpt u als ondernemer: het vereenvoudigt en versnelt het opstellen en aanleveren van financiële rapportages aan belastingdienst, Kamer van Koophandel en banken omdat alle partijen met hetzelfde rapportagemodel gaan werken.

 

Boekhouding Twente werkt met rapportagesoftware om de jaarrekening met samenstelverklaring op te stellen (NOAB- gekwalificeerd). Daarnaast beschikken wij ook over software waarbij wij volledige SBR rapportages kunnen aanleveren conform de gestelde eisen.

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl