Per 2017 subsidie voor een werknemer met een laag inkomen

In 2017 wordt een nieuwe subsidieregeling van kracht, namelijk het lage inkomensvoordeel (LIV).

Op basis van nu bekende cijfers bedraagt de subsidie:

 

Voorwaarde LIV per uur Maximum
Gemiddeld uurloon tussen

€ 9,54 en € 10,49

€ 1,01 per uur € 2.000 per jaar
Gemiddeld uurloon tussen

€ 10,50 en € 11,92

€ 0,51 per uur € 1.000 per jaar

 

Het gemiddelde uurloon is het uitbetaalde brutojaarloon volgens de salarisadministratie inclusief ziekte-uren, vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren.

Overige voorwaarden

  • de werknemer wordt voor tenminste 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen,

dit wil zeggen minimaal 24 uur per week.

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • De werknemer heeft een dienstbetrekking bij uw bedrijf.

Hoe kun je deze subsidie aanvragen?

U krijgt de subsidie automatisch. Als uw alle gegevens op uw aangifte volledig invult, gaat het UWV berekenen of u voor de subsidie in aanmerking komt en voor welke werknemers het geldt.

U krijgt de subsidie in de loop van 2018 uitbetaald. Het maakt dan niet uit of de betreffende werknemer nog in dienst is. Het criterium is dat de werknemer in 2017 aan de voorwaarden voldeed qua salaris en aantal gewerkte uren.

Nu al nagaan of u voor de subsidie in aanmerking komt?

Wilt u nu al weten of u voor uw huidige werknemers in aanmerking komt voor een subsidie?

U kunt dit checken door de volgende link te gebruiken: http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Premiekortingen

 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel?

Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl