Voorbeeldcontract is geen ‘must’! Actuele stand van zaken:

  • Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig;
  • Wanneer een opdrachtnemer voor u werkt als ondernemer, is het helemaal niet nodig om strikt volgens een van de modelovereenkomsten te werken. Er is dan namelijk geen sprake van een loondienstverhouding. De belangrijkste kenmerken van een ondernemer zijn: risicodrager (aansprakelijk voor fouten), zoekt zelf opdrachtgevers, werkt met eigen investeringen, presenteert zich als ondernemer.
  • De invoerfase van de nieuwe Wet DBA zal duren van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.
  • In die periode zal de Belastingdienst wel toezicht houden maar vooral in de vorm van voorlichting. Je krijgt in deze periode gelegenheid om waar nodig de werkwijze en/of contracten en afspraken aan te passen;
  • Er zal een handleiding beoordeling arbeidsrelaties gepubliceerd worden door de Belastingdienst;
  • Je kunt werken met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.
  • Deze modelovereenkomsten zijn per branche en beroepsgroep opgesteld en beschikbaar via de website van de belastingdienst. Let op: je hebt alleen zekerheid als je ook in de praktijk werkt op de manier zoals in de modelovereenkomst staat beschreven;
  • Een andere mogelijkheid is een eigen contract opstellen en deze door de Belastingdienst laten goedkeuren;