Factuurvereisten en BTW

Je bent wettelijk verplicht een factuur uit te reiken als je leveringen doet aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, een vooruitbetaling ontvangt van een andere ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is, een zogenoemde afstandsverkoop doet of een vervoermiddel levert aan een particulier in een ander EU-land.
Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen.

De factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• het factuurnummer (opeenvolgend uniek nummer);
• de factuurdatum;
• de datum waarop de dienst of levering is verricht;
• de naam en het adres van uw bedrijf;
• de naam en het adres van uw afnemer;
• de omschrijving van de prestatie (aard, omvang, soort dienst of goederen);
• de prijs (in- en exclusief BTW);
• eventuele korting;
• het toegepaste BTW-tarief, ook als het nultarief van toepassing is en als je goederen en/of diensten met verschillende BTW-tarieven levert, moet je deze op de factuur per tariefgroep afzonderlijk vermelden;
• het BTW-identificatienummer;
• het BTW-identificatienummer van de afnemer (bij intracommunautaire verwervingen).
BTW

Om de betaalde BTW als voorbelasting te kunnen aftrekken, moet je met facturen kunnen aantonen hoeveel BTW jouw leveranciers je in rekening hebben gebracht.
Aan u in rekening gebrachte BTW is alleen als voorbelasting aftrekbaar als je beschikt over een correcte BTW-factuur, want alleen dan mag je die BTW verrekenen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit nieuwsartikel? Neem dan contact op met ons kantoor:

Boekhouding Twente
Lasondersingel 151
7514 BR Enschede
Telefoonnummer: 053-8200915
Email: info@boekhoudingtwente.nl
https://boekhoudingtwente.nl